Hulp nodig met het instellen van een PID regelaar?

Kies een van onze producten/diensten:  • Inhoudelijke kennis, advieservaring en didactische kwaliteiten op het onderwerp Meten- en Regelen zijn essentieel voor de opzet en uitvoering van onze cursus Process Control. Dit wordt door Dotx Control met kennis van zaken en betrouwbaar uitgevoerd.
  • Dhr Schuurmans blijkt niet alleen de theoretische kant goed inzichtelijk te kunnen brengen maar ook een hele praktische uitvoering van de nieuwe regelconcepten door te kunnen voeren. Werkt goed en energiek samen met de eigen beheerders.    
  • DotX Control Solutions B.V. heeft inmiddels een aantal complexe meet en regel technisch problemen opgelost in het grasreinigingsproces van Kooks- en Gasfabriek 2 van Tatasteel IJmuiden. Naast adequate oplossingen voor meet en regeltechnische problemen levert DotX Control Solutions B.V. ook maatwerk v.w.b. training en voorlichting voor eigen personeel plus een heldere rapportage waarmee de eigen technische dienst is staat is om vervolg onderhoudswerkzaamheden op te pakken en mogelijk nieuwe storingen te vervolgen.

Klanten en partners

Succesverhalen

oktober 2, 2017

Dishman Nederland

Dishman Nederland produceert vitamine D, cholesterol en lanolin, met behulp van, onder andere, een distillatie kolom. Deze kolom werd handmatig gestuurd. Twee PID regelaars zijn toegepast op de kolom en getuned met de PID Tuner. De kolom draait nu automatisch en het energieverbruik daalde met 8%.
september 12, 2017

Tata steel

Tata steel maakt kooks uit kolen in kooksovens. De druk in deze ovens werd geregeld met PI regelaars. De PI regelaars zijn uitgebreid met D-actie, optimaal getuned en uitgebreid met (zelflerende) feedforward. De verbeterde regeling leidde tot een reductie van 40% in drukvariatie.
september 10, 2017

Gas pressure control

Gevraagd werd of de gasdrukregeling van een brander beter zou kunnen om zo de warmte afgifte beter te kunnen regelen. Na toepassing van de PID Tuner bleek inderdaad dat de gasdrukregeling een factor 5 sneller op setpoint kwam.

Neem contact op

Interesse in ...
Training op maatMeer informatieVraag/Opmerking