Tata steel

 

Cokes ovens produceren cokes door het verhitten van kolen tot ongeveer 1400 graden Celsius in een zuurstofarme omgeving. De cokes vormt een belangrijk 'ingrediƫnt' bij het maken van ijzer in een hoogoven (fungeert voornamelijk als brandstof). Bij het verhitten van de kolen, in een kooksoven, ontstaan giftige gassen die langs kleppen en ventilatoren afgezogen worden richting een chemische reiniging installatie. PI regelaars (dus geen PID regelaars) sturen de kleppen en afzuigventilatoren aan op basis van drukken. Met name de druk in de kooksovens moet zo nauwkeurig mogelijk op een vaste waarde net iets boven de omgevingsdruk worden gehouden. Als de druk in de oven teveel daalt, dan wordt er lucht in de oven gezogen waardoor de cokes verbrand en waardoor er schade aan de ovenwand ontstaat. Als de druk in de oven teveel stijgt, ontsnapt er giftig gas naar de omgeving.

DotX is gevraagd te onderzoeken hoe de PID regelaars van de ovendruk optimaal getuned kunnen worden. Daarnaast is onderzocht of er uitbreidingen op de PID regelaar mogelijk zijn waarmee de druk nog beter kan worden geregeld.

Onderzoek wees uit dat het beter zou zijn om de PI regelaars uit te breiden met D-actie. Daarnaast bleken de PI regelaars niet optimaal getuned te zijn. Vervolgens zijn de PID regelaars uitgebreid met (zelflerende) feedforward (Iterative Learning Control). Resultaat: 40% reductie in standaard deviatie van de druk. Het figuur hieronder toont metingen van de druk in blauw VOOR (dat wil zeggen met de oude regeling), en NA (met nieuwe regeling).

Resultaat: sterke afname (40%) in drukvariaties